Domácí zdravotní péče

Domácí péče je pacientům poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře, kterým je zpravidla praktický lékař pacienta. Domácí péči může indikovat i ošetřující lékař, který o pacienta pečuje v průběhu hospitalizace v nemocnici, ale pouze po dobu 14 dnů po propuštění z lůžkového zařízení.

Bezpečné prostředí

Hlavní výhodou domácí péče je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí, snížení rizika nozokomiální nákazy, snazší kontakt s rodinou a zajištění kvalifikované následné péče.

Zkušené sestry

Naše zdravotní sestry pravidelně konzultují s ošetřujícím praktickým lékařem zdravotní stav pacienta a další postup léčby. V týmu máme pouze pracovníky s několikaletou praxí s péčí o klienty v jejich domácím prostředí.

Špičková spolupráce

Spolupracujeme s poskytovateli sociálních služeb či paliativní péče, s chirurgickou ambulancí MMN Semily a s fyzioterapeuty. Již 30 let jsme na Semilsku jejich spolehlivým partnerem a denně jsme v úzkém kontaktu.

Přečtěte si odpovědi na Vaše

Nejčastější dotazy

Kolik stojí zapůjčení pomůcek?

Zajímá Vás, kolik stojí zapůjčení kompenzačních pomůcek, a které z nich mohou být plně či částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami? Pak čtěte dále.